Nadace pro dějiny kultury ve střední Evropě
Association for Central European Cultural Studies

 

AKCE O NÁS PROJEKTY KNIHOVNA CLAVIBUS UNITIS BIBLIO STARÉ HUDEBNÍ TISKY E-LIBRARY KONTAKTY

 

CLAVIBUS UNITIS X / 2021
 
2021/1

download  DANĚK, Petr: Labutí píseň rudolfinské polyfonie: Liber I. missarum Charlese Luythona

download  HORYNA, Martin: K nálezu středověké polyfonie v rukopisu Národní knihovny v Praze sign. V E 15

download  MITROVÁ, Petra: Hudba ako prostriedok marketingovej manipulácie na Slovensku: pilotná sociologická štúdia 
2021/2 (156 pp.)

Language in West Slavic Bible Versions: Shapes and Shifts
Biblický jazyk v západoslovanských překladech: podoby a proměny


download  BARTOŇ, Josef: Biblický jazyk a dialekt: k ›moravismům‹ ve dvou překladech z počátku českého národního obrození

download  ČECH, Radek - KOSEK, Pavel - MAČUTEK, Ján - NOGOLOVÁ, Michaela: (Ne)stabilita českého biblického překladu: diachronní stylometrická analýza

download  CZESAK, Artur: Biblia w językach niestandardowych (na przykładzie mazurskiego tłumaczenia The Holy War... Johna Bunyana z roku 1900)

download  DITTMANN, Robert: Aristonova úprava marginálií v Novém zákoně z roku 1601: prohloubený vztah k řečtině

download  DŽUNKOVÁ, Katarína: Nový zákon Pražskej biblie 1488: jazyk a štýl

download  KREISINGEROVÁ, Hana: Nastínění vztahů mezi staročeskými překlady žaltáře

download  LISOWSKI, Tomasz: Nowy Testament Jakuba Wujka z 1593 roku wobec leksyki charakterystycznej Nowego Testamentu Biblii brzeskiej z 1563 roku: Analiza kwantytatywno-kontekstowa

download  MALICKI, Jarosław: »Přiodíti« / »przyodziać« a příbuzné lexémy v českých a polských biblích 16. a počátku 17. století

download  MEŠKANK, Timo: Nowowudaće delnjoserbskeje biblije 2020: Wokolnosće a tekstowe wosebitosće

download  PANCZOVÁ, Helena: Spracovanie gréckeho pasíva v moderných slovenských prekladoch evanjelií

download  ROZHKOVA, Anastasia: K stavu diftongizace ó v uo ve vybraných textech Bible drážďanské

download  VOLEKOVÁ, Kateřina: Překlad latinského adnominálního genitivu v prvním tištěném českém žaltáři (1487)

download  VYKYPĚL, Bohumil - VYKYPĚLOVÁ, Taťána: K otázce vlivu církevně­slovanského biblického překladu na staročeský Žaltář kapitulnístáhnout celé číslo
view or download the full issue
(15 MB)  download
 
2021/3

Carl Luython 1620 / 2020

download  BAŤA, Jan: Carl Luython’s Missae quodlibeticae

download  DANĚK, Petr: Der Schwanengesang der rudolphinischen Polyphonie: Liber I. missarum von Charles Luython

download  DESMET, Marc: Motets for a library: the Selectissimarum sacrarum cantionum collection (1603) by Carl Luython and their treatment of detail in relation to global form. With comparative remarks on the Opus musicum (1586-1590) by Jacobus Handl Gallus

download  EDWARDS, Scott Lee: From convivial dispute to social ferment in Luython’s Vinum bonum and Aqua bona

download  GRASSL, Markus: Luythons Instrumentalmusik: Bemerkungen zu Autorschaft und Kontext

download  KIRNBAUER, Martin: Carl Luython and the “Clavicymbalum Vniversale, seu perfectum”: Finding a historical and musical context. With an appendix on “Vielhawer’s tuning instruction” by Christopher Stembridge

download  SCHMID Bernhold, Carl Luythons Missa à 5 Tityre, tu patulae und ihre Vorlage

Medieval polyphony

download  HORYNA, Martin: On the finding of medieval polyphony in a manuscript at the National Library in Prague under shelf mark V E 15

download  Reviews
  • Famous Czech Composers. Exhibition Catalogue. Ed. by Sandra Bergmannová and Veronika Vejvodová (Prague, 2020) | Haig UTIDJIAN
  • Heghnar Zeitlian Watenpaugh: The Missing Pages: The Modern Life of a Medieval Manuscript, from Genocide to Justice (Stanford University Press, 2019) | Haig UTIDJIAN
  • Piotr Tarliński: Muzyka kościelna na Górnym Śląsku w kontekście cecylianizmu i przemian społecznych (1868-1918) (Opole, 2019) | Beata GAJ
 
2021/4

Jan Kouba nonagenarius

download  BAŤA, Jan: Z mlýna do kostela: Poznámky k migraci písně Radujme se všickni spolu

download  BAŤOVÁ, Eliška: Lukas von Prag als Gründergestalt der Brüder-Hymnographie

download  GREŠOVÁ-SEKELSKÁ, Adriana: Príspevok k vzniku a obsahu Cithary sanctorum (1636) Juraja Tranovského

download  HORYNA, Martin: Krásný byl Absolon: K recepci Regnartovy villanelly Venus, du und dein Kind v českých zemích

download  LUDVOVÁ, Jitka: Hudba a divadlo očima policie: Zákony, nařízení a předpisy, 1740-1825

download  SMYČKOVÁ, Kateřina: Tzv. historické písně v českých hymnografických pramenech 16.-19. století

download  ŠKARPOVÁ, Marie: Důležitost perspektivy: Piesničky (1529) jako neúspěšný solitér i pozoruhodná součást středoevropských snah o reformu křesťanské hymnografie 
 
2010-2024 © ACECS (Ver.03.29)