Nadace pro dějiny kultury ve střední Evropě
Association for Central European Cultural Studies

 

AKCE
O NÁS PROJEKTY KNIHOVNA CLAVIBUS UNITIS BIBLIO STARÉ HUDEBNÍ TISKY E-LIBRARY KONTAKTY

 

Vážení,

rádi bychom Vás upozornili na zásadní příspěvek k dějinám hudební kultury 18. století ve střední Evropě, který byl právě online publikován v kulturně­historické revui Clavibus unitis:
 
Dear all,

We would like to draw your attention to an important contribution to the history of eighteenth­century musical culture in central Europe, which has just been published online in the cultural­historical journal Clavibus unitis:
 
ÁGÚSTSSON, Jóhannes: The Saxon crown prince Friedrich Christian and music: The Dresden diaries and account books  download

Friedrich Christian (1722-1763)
Friedrich Christian (1722-1763)
 
Islandský badatel Jóhannes ÁGÚSTSSON ve své rozsáhlé studii The Saxon crown prince Friedrich Christian and music: The Dresden diaries and account books (Saský korunní princ Fridrich Kristián a hudba: drážďanská diaria a účetní knihy) prezentuje výsledky svého více než desetiletého heuristického bádání v drážďanských fondech. Ve světle nově objevených pramenů vyvstává saský korunní princ Fridrich Kristián (1722­1763) jako pozorný posluchač a znalec hudby, sběratel hudebních rukopisů a tisků a štědrý podporovatel hudebníků. Studie přináší četné nové poznatky o hudebním provozu na sasko­polském dvoře v Drážďanech a o hudebním mecenátu princových rodičů, saského kurfiřta a polského krále Augusta III. a jeho ženy Marie Josefy Habsburské. Na konkrétních dokladech jsou rovněž osvětleny hudební ambice Marie Antonie Bavorské (1724­1780), která se stala Kristiánovou ženou v roce 1747, a s tímto sňatkem související hudební transfery mezi Drážďanami a Mnichovem. Studie je doplněna dosud nepublikovanými edicemi textů z dobových diárií, účetních knih, korespondence a hudebních inventářů, které ilustrují hudební zájmy Fridricha Kristiána a jeho ženy. Orientaci v obsáhlém materiálu usnadňuje Rejstřík osob a děl.
 
In his extensive study entitled The Saxon Crown Prince Friedrich Christian and Music: The Dresden Diaries and Account Books, the Icelandic historian Jóhannes ÁGÚSTSSON presents the results of more than ten years of his research in Dresden archives. Drawing on a rich collection of previously undocumented sources, the article shows that the Saxon Crown Prince Friedrich Christian (1722­1763) was an attentive music listener, an important collector of musical manuscripts, and a generous benefactor of musicians. Furthermore, new insights are provided into the music performed at the Saxon­Polish court in Dresden, as well as into the musical patronage of Friedrich Christian’s parents, the Elector of Saxony and the King of Poland August III and his consort Maria Josepha. Also highlighted is the importance of music in the lives of Friedrich Christian and his consort Maria Antonia (1724­1780), both prior to and following their marriage in 1747. The publication includes editions of previously unpublished excerpts from diaries, account books, correspondence and music inventories, which shed light on the musical interests of Friedrich Christian and his consort. The appended Index of persons and works facilitates orientation within these extensive materials.
 
 
2010-2023 © ACECS (Ver.03.25)