Nadace pro dějiny kultury ve střední Evropě
Association for Central European Cultural Studies

 

AKCE O NÁS
PROJEKTY
KNIHOVNA CLAVIBUS UNITIS BIBLIO STARÉ HUDEBNÍ TISKY E-LIBRARY KONTAKTY

 

(jednotlivé projekty jsou řazeny podle svého zaměření a dále chronologicky)

Dějiny hudební kultury:

Středověké hudební nástroje v českých zemích
(MgA. Lukáš Matoušek, 2009-2013, reg. č. 408/09/1859)
Offertoriale Arnesti (chorální offertoria s verši z českých pramenů)
(PhDr. Jana Vozková, CSc., 2009-2011, GA ČR, reg. č. 408/09/1472)
Korpus historických hudebních tisků na území ČR, I: 1500-1630
(PhDr. Petr Daněk, CSc., 2009-2013, GA ČR, reg. č. 408/09/1857)
Staročeská duchovní píseň (1501-1621): Repertorium tištěných nápěvů a soupis bohemikálních písňových tisků
(doc. PhDr. Jaromír Černý, CSc., 2008-2010, GA ČR, reg. č. 408/08/1550)
Hudební kultura Prahy 1526-1620: situace, prameny, instituce
(Mgr. Jan Baťa, 2006-2008, GA ČR, reg. č. 408/06/1679)
Hudba na dvoře Rudolfa II. ve světle císařských účetních knih (1576-1612)
(Mgr. Michaela Rossiová, GA ČR, reg. č. 408/06/0449)
Tzv. Benešovský kancionál: kritická edice  download
(Mgr. Jan Baťa, 2006-2008, GA ČR, reg. č. 408/06/1679)

Dějiny jazykovědy:

Jazykověreflektivní dílo Matěje Václava Šteyera: edice gramatiky Jana Drachovského (1660) a Štajerova tzv. Žáčka (1668)
(PhDr. Ondřej Koupil, Ph.D., 2009-2011, GA ČR, reg. č. 405/09/P493)

Dějiny knižní kultury:

Český knihtisk mezi pozdní gotikou a renesancí 1488-1557 (Tiskař Pražské bible Pavel Severin z Kapí Hory Jan Severin ml. Jan Kosořský z Kosoře)
(doc. PhDr. Petr Voit, CSc., 2009-2011, GA ČR, reg. č. 405/09/1413)

Dějiny misií:

P. Wenceslaus Remedius Prutký OFM: De Abyssinia et Indiis Orientalibus (kritická komentovaná edice s překladem)  download
(Mgr. Marek Dospěl, 2004-2006, GA ČR, reg. č. 401/04/0936)
P. Christianus Schneider OFM: Annotationes in Aegyptum (kritická komentovaná edice s překladem do češtiny a úvodní studíí)
(Mgr. Marek Dospěl, 2009-2011, GA ČR, reg. č. 401/09/2079)

Historiografie:

Pozdně římská biografie – literární a politická reflexe rozpadu římského impéria
(prof. PhDr. Jan Burian, CSc., 2007-2009, GA ČR, reg. č. 404/07/0459)
František Martin Pelcl: Nová kronika česká, díl IV. kritická edice s komentářem  download
(PhDr. Jiří Rak, 2004-2006, GA ČR, reg. č. 404/04/0935)
Franz Schuselka (1811-1886) a česká politika. Od centralismu k federalismu
(PhDr. Jiří Rak, 2007-2010, GA ČR, reg. č. 409/07/1104)

 
2010-2023 © ACECS (Ver.03.22)