Nadace pro dějiny kultury ve střední Evropě
Association for Central European Cultural Studies

 

AKCE O NÁS PROJEKTY
KNIHOVNA
CLAVIBUS UNITIS BIBLIO STARÉ HUDEBNÍ TISKY E-LIBRARY KONTAKTY

 

Knihovní fond Nadace (cca 40 000 knižních titulů) obsahuje široké spektrum publikací z různých vědeckých oborů s dominantním zastoupením historické, literárněteoretické, lingvistické, státovědné a sociologické literatury. Tento fond je tvořen těmito základními tematickými okruhy:

- staré tisky, rukopisy, pozůstalostní materiály
- slovníky, encyklopedie a příručky
- soupisy pramenů a tištěné edice
- jazykové příručky
- oxeroxované práce
- separáty
- základní kompedia, příručky a učebnice ke kulturní historii
- odborná periodika a časopisy

Základy knihovny byly položeny v roce 1993 při založení Nadace a od té doby se knihovní fond rozrůstá především nákupy a dary, a to jak větších celků, tak jednotlivých publikací. V roce 2000 byl nadační knihovní fond oceněn znaleckým posudkem na 1 200 000,- Kč.

Nejdůležitější knihovní celky:

• knihovna Jednoty klasických filologů, budovaná jako spolková knihovna od sedmdesátých let 19. století
• knihovna kunsthistorika a specialisty na středověké české umění dr. Karla Stejskala, odborně zaměřená především na dějiny knižní malby
• pozůstalostní knihovna muzikoložky dr. Marie Skalické
• fond odborné kulturněhistorické literatury, jenž vznikl v rámci činnosti Nadace

V současnosti je knihovna rozšiřována především v rámci nákupů odborné literatury pro grantové projekty řešené v rámci Nadace, a to zvláště pro oblast dějin hudební, výtvarné a literární kultury v českých zemích do konce 18. století a klasických studií. Např. v roce 2006 byla pro knihovnu zakoupena zahraniční odborná literatura v hodnotě cca 290 000,- Kč, mj. např. základní příručky z produkce Oxford University Press, jako:

• The Grove Dictionary of Art, vol. 1-34
• The New Grove Dictionary of Music and Musicians, vol. 1-29

Podobně v následujících letech bylo do nákupu odborné zahraniční literatury investováno každoročně dalších cca 300 000,- Kč, mj. byly zakoupeny např. tyto příručky:

• Cambridge Ancient History, vol. 1-19
• Historisches Wörterbuch der Rhetorik, Bd. 1-8
• Thomas Aquinas, Summa Theologiae (s paralelním anglickým překladem), vol. 1-50
• Duns Scotus, Opera omnia (reprint vydání z 18. stol.), vol. 1-12
• Claudio Sartori, I libretti italiani a stampa dalle origini al 1800, vol. 1-8
• Lexikon für Theologie und Kirche, vol. 1-11
• Österreichisches Biographisches Lexikon, vol. 1-12 atd

Nadační knihovna je otevřena pro veřejnost v nově rekonstruovaných prostorách U Třešňovky 8, 180 00 Praha 8, každou středu od 10:00 do 18:00, případně individuálně po předchozí telefonické nebo e-mailové domluvě.

tel./fax: 224 482 393
mobil: 603 251 313
e-mail: acecs@seznam.cz
 
2010-2024 © ACECS (Ver.03.29)