Nadace pro dějiny kultury ve střední Evropě
Association for Central European Cultural Studies

 

AKCE O NÁS PROJEKTY KNIHOVNA CLAVIBUS UNITIS BIBLIO STARÉ HUDEBNÍ TISKY E-LIBRARY KONTAKTY

 

CLAVIBUS UNITIS XII / 2023
 
2023/1 (150 pp.)

download  BUDAJ, Martin: České a slovenské preklady Augsburského vyznania a jeho Obrany

download  ČEČRDLE, Jaroslav: Diskografie českého jazzového basisty Miroslava Vitouše

download  ČERNÝ, Pavel: Varhanní tvorba českých skladatelů 1945-1989: Seznam skladeb, kompoziční styl, dobové nástroje

Memorabilia

download  TICHOTA, Jiří: Jak jsme žili před půl stoletím (svědectví ve dvou dějstvích)stáhnout celé číslo
view or download the full issue
(13 MB)  download
 
2023/2 (170 pp.)

The Bible in the West Slavic Area: Translation, Language, Style
Bible v západoslovanském prostoru: překlad, jazyk, styl


(In honorem Josephi Vintr)

download  BARTOŇ, Josef: Ještě k užití moravských dialektismů v náboženském jazyce doby obrození: případ tisku Josefa Hrdiny z r. 1833

download  BŘEZINA, Martin: Word order of the preterite auxiliary in the Old Czech translation of the Book of Psalms

download  CZESAK, Artur: Stylistyka górnośląskich tłumaczeń ksiąg mądrościowych Starego Testamentu

download  DITTMANN, Robert: Préteritální auxiliár ve třetích osobách ve Vartovského Parafrázi na evangelium sv. Matouše (1542)

download  DŽUNKOVÁ, Katarína: Nový zákon v preklade exilového básnika Karola Strmeňa (1954)

download  GAJ, Beata: Między choreią a precyzją słowa: przekład Księgi Psalmów Czesława Miłosza

download  KOMÁREK, Karel: První český překlad žalmů v obnovené liturgii (P. Josef Kunický)

download  KOZIARA, Stanisław - PUDA-BLOKESZ, Magdalena: Wokół zagadnień statusu i wyznaczników polszczyzny biblijnej. Nowsze perspektywy badawcze

download  KREISINGEROVÁ, Hana - VOLEKOVÁ, Kateřina: Hus a žalmy

download  KWAŚNICKA-JANOWICZ, Agata: »Tyś niezwyciężonego plastr miodu Samsona«: Uwagi o języku i wybranych motywach biblijnych tekstów modlitw staropolskich

download  LISOWSKI, Tomasz: Reinterpretacja semantyczna gr. προσήλυτοσ (łac. proselytus, advena) w polskich renesansowych przekładach Nowego Testamentu

download  MATĚJEC, Cyril Tomáš: České překlady Gn 3,15 v souvislostech středověké a raněnovověké exegeze

download  MEŠKANK, Timo: Nabožne pismowstwo Serbow w komunistiskej diktaturje. Pokrok njedźiwajcy kruteje censury

download  ROZHKOVA, Anastasia: Ke vztahu mezi třetí staročeskou přehláskou ’ó > ie a staročeskou diftongizací ó > uo ve vybraných textech Bible drážďanské

download  VOLEKOVÁ, Kateřina: »Usta«, či »kost«? K překladatelským chybám ve staročeských žaltáříchstáhnout celé číslo
view or download the full issue
(17 MB)  download
 
2023/3 (148 pp.)

Jubilaeus LUDus Verae OVAtionis

(In honorem Jitka Ludvová)

download  GAJ, Beata: Fenomen Ferrante a antyk i chrześcijaństwo

download  REITTEREROVÁ, Vlasta: Židovské postavy na středoevropském divadelním jevišti. Dramatická tvorba a antisemitismus

download  ŠMÍDOVÁ, Ludmila: Rukopisy Antonína Dvořáka ve sbírce Hudebního oddělení Národní knihovny ČR 
2023/4

download  TICHOTA, Jiří: Divertimenta pro kytaru a smyčcové trio z rodinného fondu Haugwitzů 
 
2010-2024 © ACECS (Ver.03.29)