Nadace pro dějiny kultury ve střední Evropě
Association for Central European Cultural Studies

 

AKCE O NÁS PROJEKTY KNIHOVNA CLAVIBUS UNITIS BIBLIO STARÉ HUDEBNÍ TISKY E-LIBRARY KONTAKTY

 

CLAVIBUS UNITIS XI / 2022
 
2022/1 (90 pp.)

download  BOUKAL, Martin: Rukopisne hudźbne materialije w Hórnikowej knihowni w Praze

download  KRATOCHVÍLOVÁ, Markéta: Autografy Otakara Ostrčila ve sbírce Hudebního oddělení Národní knihovny ČR

download  ŠMÍDOVÁ, Ludmila: Rukopisy Vítězslava Nováka ve sbírce Hudebního oddělení Národní knihovny ČR: Dokumenty k jeho tvorbě a vztahu k Ladislavu Vycpálkovistáhnout celé číslo
view or download the full issue
(6 MB)  download
 
2022/2 (160 pp.)

Language and Style of Bible Translation: West Slavic Perspectives
Jazyk a styl biblického překladu: západoslovanské perspektivy


download  BARTOŇ, Josef: Překlad biblických (a dalších náboženských) textů do »moravské slověnščiny« v zapomenutém tisku z r. 1851: první zpráva

download  CZESAK, Artur: Style przekładu biblijnego na przykładzie śląskich wersji Ewangelii według św. Marka

download  DITTMANN, Robert: Pokus Jaroslava Konopáska o kritické vydání Kralické bible

download  FILIPOVÁ, Jitka: Préteritální auxiliár ve třetích osobách střední češtiny jako příznak vysokého stylu? Svědectví Smolné knihy velkobítešské (1556-1636)

download  KOZIARA, Stanisław: Polskie przekłady biblijne i ich związki ze stylistyką wysoką. Zarys problematyki

download  KREISINGEROVÁ, Hana - VOLEKOVÁ, Kateřina: Jednoduché minulé časy v staročeských žaltářích

download  LISOWSKI, Tomasz: Zakres polaryzacji leksykalnej dwu nowotesta­mentowych polskich przekładów jezuickich (Nowy Testament z 1593 i Nowy Testament Biblii z 1599) na przykładzie arbitralnie wybranego wycinka leksyki. Rekonesans badawczy

download  MATĚJEC, Cyril Tomáš: Staročeský překlad Mk 3,21 v exegetických souvislostech

download  MEŠKANK, Timo: Bibliske mysle w Šwjelowych dźenikach: Zaznawanje woprawdźitosće přez ewangelskeho duchowneho

download  NOWAK, Małgorzata: Jezusa Chrystusa Zbawiennego Pana nowina wspaniała wierszem rozgłaszana Boguryma Polskiego: Uwagi językowo-stylistyczne

download  PANCZOVÁ, Helena: Interpretácia a preklad starovekých emócií v modernej slovenčine: niekoľko biblických gréckych príkladov

download  ROZHKOVA, Anastasia: Projevy ztráty jotace v Matoušově evangeliu Bible drážďanské

download  SIKORA OFM, Adam Ryszard: Dwadzieścia lat przekładów Biblii z języków oryginalnych na język kaszubski (2001-2021)

download  WINIARSKA-GÓRSKA, Izabela: Polonizacja tytułów, skrótów biblijnych i żywej paginy – zwieńczenie formalne przekładu Pisma Świętego jako zinstytucjonalizowanej wyznaniowej książki religijnejstáhnout celé číslo
view or download the full issue
(24 MB)  download
 
2022/3

download  ESCRIVÀ LLORCA, Ferrán: Sacred works by the Rudolf II Imperial Chapel composers in the Iberian world: circulation, reception and context 
2022/4 (120 pp.)

download  ADAMOVÁ, Silvia: Typológia osobností učiteľov hudby

download  ČAPOVÁ, Petra - FECKOVÁ, Martina: Vplyv pandémie Covid-19 na hudobné činnosti na Slovensku (sociologický prieskum)

download  FERKOVÁ, Eva: Hudba a gesto

download  HAŠKOVÁ, Katarína: Koncept sonátovej formy a sonátového myslenia v druhej polovici 18. storočia podľa Jamesa Hepokoskiho a Warrena Darcyho

download  MARTINČEK, Peter Ján: Tematický katalóg a jeho zostavovanie: vznikajúce problémy a ich riešenia na príklade skladateľa zo 17. storočia

download  MICHALKOVÁ, Ľudmila: Humor v hudbe podľa Gustava Mahlera

download  MITROVÁ, Petra: Módne, krásne a osobité v marketingu populárnej hudby súčasnosti: definícia pojmov

download  ORAVEC BALLÁNOVÁ, Viktória: Opera Dorian Gray od Ľubice Čekovskej

download  PRACHÁR, Andrej: Dohnányiho Bratislava

download  ŠEBESTA, Róbert: Poznámky k datovaniu a kompozičnému štýlu Mozartovej Gran Partitystáhnout celé číslo
view or download the full issue
(26 MB)  download
 
 
2010-2024 © ACECS (Ver.03.29)