Nadace pro dějiny kultury ve střední Evropě
Association for Central European Cultural Studies

 

AKCE O NÁS PROJEKTY KNIHOVNA CLAVIBUS UNITIS BIBLIO STARÉ HUDEBNÍ TISKY E-LIBRARY KONTAKTY

 

CLAVIBUS UNITIS V / 2016
 
download  Baťová: Prolegomena k interpretaci a dataci nově objeveného Augustova Summovníku

download  Bernáth: Historické súvislosti a kultúrno-spoločenské vplyvy determinujúce hudobný vývoj vo Francúzsku v 14. storočí

download  Ferková: Špecifiká harmonizácií dvesto slovenských ľudových piesní v cykle Trávnice (1892, 1893) Miloslava Francisciho

download  Gotthardtová: Vladimír Godár: Ricercar per quattro stromenti

download  Harasim: Jan Dismas Zelenkas Magnificat-Vertonungen ZWV 107 und ZWV 108 im Kontext zeitgenössischer Marienkompositionen

download  Hašková: Pocta Grockovi: Poznámky k interpretácii Beriovej Sequenzi V pre trombón

download  Kratochvílová: Ostrčilovy rané písně na německé texty (1898-1899)

download  Kratochvílová-Kroupa: Otakar Ostrčil na břehu mořském (K historii jeho dirigentských vystoupení v Göteborgu v listopadu 1928)

download  Kroupová: Drei mittelalterliche Tafelwerke in Klosterneuburg

download  Miháliková: Koncept melodicko-lineárnych a akordicko-vertikálnych štruktúr Eugena Suchoňa

download  Stockigt–Ágústsson: The Visit of Members of the Dresden Hofkapelle to Bautzen: May 1733

download  Šebesta: Nástrojár Johann Theodor Lotz vo svetle historickej dokumentácie: najnovšie objavy a zhodnotenie

download  Utidjian: Towards a new edition of Dvořák’s Mass in D (“Lužanská”)

 
 
2010-2024 © ACECS (Ver.03.29)